පුත්තලමේ ගංවතුරින් පවුල් 1000කට හානි!


article 8

අධික වර්ෂාපතනය හේතු කොට ගෙන ගලන ලද ගංවතුරින් පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් දහසකට වැඩි වැඩි සංක්‍යාවක් අනාථ වී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් නිවේදනය කොට ඇත.

එම ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ සරත් ලාල් කුමාර මහතා පවසා ඇති අන්දමින් එම දිස්ත්‍රික්කයේ මහා මාර්ග ඇතුළු පහත බිම් රාශියක් මෙම ජල ගැලීමෙන් හානියට පත්ව ඇත.

විපතට පත් වුවන්ට සහන සලසා දීමට දැනටමත් පියවර ගෙන ඇති බව ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කර ඇත.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඒ අතර ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ දැනට පවතින වයුගෝලිය කැළඹුම අප දිවයිනෙන් සංචරණය වීමත් සමග මෙම වර්ෂා සහ කුණාටු තත්ත්වය පහව යනු ඇති බවයි. ඒ අතරතුර දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක මෙවන් අධික වර්ෂා තත්වයන් ඇති විය හැකි බවත් ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.

පසුගිය පැය 24 ඇතුලත පුත්තලම් හා කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්ක වල මිලි මීටර 25ක වර්ෂාපතන තත්වයක් වාර්තා වී ඇත.

මුලාශ්‍රය 


Like it? Share with your friends!

log in

reset password

Back to
log in